Η φόρμα βιογραφικού συμπληρώνεται, για εύρεση εργασίας, από τις εξής ειδικότητες Executive Chef, Sous Chef, Pastry Chef, Executive Chef, Executive Pastry Chef και καθηγητές σχολών.

Μπορείτε να στείλετε αρχεία zip, pdf, doc, docx.


Close Menu