Αθήνα, 02 Μαρτίου 2022

Αγαπητά μέλη σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για Τετάρτη 9 Μαρτίου.

Ο πρόεδρος – Τάσος Πρωτοψάλτης

Ο Γεν. Γραμματέας – Δημήτρης Καραμπίνης