ΙΝΟΜΑΚ ΑΒΕΕ / Επαγγελματικά Ψυγεια & Ανοξείδωτες Κατασκευες
Επίσημο Μέσο Προβολής και Χορηγός Επικοινωνίας