Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Abudu Salamu
2 Baoping Pan
3 Chen Kong
4 Chenxin Liao
5 Cheung Kin Yan
6 Daiquan Zeng
7 Danny Khoo Teng Jin
8 Feng Zhang
9 Fengchun Duan
10 Guangde Huang
11 Guolang Gu
12 Jiajun Chen
13 Jiale Li
14 Jintao Qi
15 Jinyu Liu
16 Kuote Huang
17 Liang Han
18 Mailidan Tuerxun
19 Min Wang
20 Mingjian Zhao
21 Peicheng Gao
22 Qixiong Chen
23 Shiyang Gao
24 Shuai Cao
25 Tianqing Song
26 Weishi Wang
27 Weitse Lin
28 Xuehai Zhou
29 Yanbin Yang
30 Yibin Jiang
31 Yiqiang Xing
32 Yugang Ding
33 Yun Yang
34 Yuping Hong
35 Yuting Chen
36 Zhengwei Sun
37 Zhenkun Ye
38 Zhonghui Yang
39 Zhongming Xu