ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Πρωτοψάλτης Αναστάσιος  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α

Ζησόπουλος Αναστάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β

Μπαλωμένος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Κακλής Ιωάννης

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.  

Λήνας Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ

Άμαντος Χρήστος

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μελάς Κυριάκος

ΥΠΕΥΘ. ΑΞΙ/ΣΗΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Μπουρτσουκλής Παναγιώτης

ΕΦΟΡΟΣ

Βουκελάτος Παναγιώτης